També és coneguda com la Revolució de la Intel·ligència. 

Aquesta revolució va ser plantejada per Jeremy Rifkin i es va declarar aprovada l’any 2006 per el Parlament Europeu.

Aquesta revolució es basava 5 pilars:

  • Transició cap a l’energia renovable→ Aquest primer pilar tracta la necessitat d’efectuar el canvi d’un règim energètic de combustibles fòssils a un d’energies renovables.Tot i que avui en dia el seu ús no és majoritari, solen ser etiquetades com a fonts d’energia emergents
  • Generació d’energia en els mateixos immobles→ En aquest punt, hi juga un paper important el sector de la construcció, que ha de donar un pas endavant en el disseny d’habitatges sostenibles capaços de generar i captar la seva pròpia energia aprofitant la llum del sol. Es un fenomen que ja s’està donant en l’actualitat.
  • Emmagatzematge d’energia→ El tercer punt aborda la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge que permetin guardar l’energia renovable generada no utilitzada per garantir-ne un subministrament continu, estable i segur. En aquest sentit, l’electricitat sobrant es pot guardar en forma d’hidrogen, l’element més lleuger i abundant de l’univers.
  • Creació de la xarxa intel·ligent de subministrament→ El quart pilar de la Tercera Revolució Industrial fa ús de la tecnologia de la comunicació d’Internet a fi de dotar d’intel·ligència la xarxa elèctrica per tal que tot el món pugui compartir la seva energia en un règim d’accés obert i domini públic.
  • Transició en la flota de transports→ Aquest darrer punt afecta la indústria de l’automoció i els seu objectiu és el canvi de la flota actual de transports per cotxes, autobusos, camions i trens de motor elèctric impulsats per energies renovables.

En aquella època l’economia espanyola estava creixent, l’atur era molt baix i la despesa social era de les més altes del continent. Tots els avenços que van posar Espanya a la despés de la Tercera Revolució Industrial es van veure afectats amb l’arribada de la crisi del deute i l’esclat de la bombolla immobiliària.

La societat en la que vivim es veu reflectida en la nostra identitat individual i col·lectiva que s’ha anat construint al cap dels anys i la història a través de les interaccions del nostre entorn. En aquest sentit, el model energètic juga un paper important a l’hora de modelar la natura d’una civilització: com s’organitza, com es distribueixen els béns, com s’exerceix el poder polític o com es configuren les relacions socials. A mesura que el món avança cap a un model basat en la Tercera Revolució Industrial, els models energètics, polítics, econòmics, laborals i empresarials canviaran per complet.


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.